HIKMAH DISYARIATKANNYA PUASA

Setiap ibadah yang Allah SWT perintahkan dan wajibkan kepada kita untuk melakukannya pasti memiliki hikmah yang terkandung di dalamnya. Baik ibadah mahdhah seperti sholat, puasa, zakat dan haji. Demikian juga ibadah ghairu mahdhah seperti zikir, tilawah al Qur'an, infak dan sedekah. 

Hikmah-hikmah tersebut perlu bagi kita untuk mendalami dan menemukannya. Sebab dengan mengetahui hikmah yang terkandung di dalamnya kita akan lebih semangat dalam melakukannya. 

Puasa di bulan suci ramadhan juga memiliki hikmah yang banyak yang terkandung di dalamnya. Dengan mengetahui hikmah-hikmahnya Insha Allah kita akan bertambah semangat dan termotivasi untuk mengisi bulan suci ramadhan dengan amal ibadah baik wajib maupun sunnah. 

Diantara hikmah disyariatkannya puasa bagi kita kaum muslimin adalah sebagai berikut

1. Mendapatkan ridha Allah SWT
Dengan melaksanakan puasa kita akan mendapatkan ridha Allah SWT. Dan inilah tujuan utama kita berpuasa. 

2. Orang yang berpuasa akan merasakan agung dan besarnya nikmat Allah swt. 

3. Mengasah empati kita
Dengan berpuasa kita akan merasakan lapar dan susahnya kaum fakir dan miskin. Lebih jauh lagi akan tumbuh pada diri kita empati kepada kaum papa. 

4. Puasa dapat menahan nafsu syahwat kita. Dengan berpuasa, maka fisik kita menjadi lemah dan kurang tenaga. Sehingga syahwat pun juga akan melemah. 

5. Puasa akan menumbuhkan akhlak yang baik pada diri kita. Salah satunya adalah akhlak sabar. 

6. Puasa dapat menyehatkan badan kita. 

Semoga bermanfaat. Aamiin

0 Komentar